REGULAMENTUL TOMBOLEI ITC SRL

ORGANIZATOR

1. Organizatorul tombolei este ITC S.R.L. cu sediul in Municipiul Bucuresti, b-dul Marasti nr. 61, sector 1, telefon 021/2234701, fax 021/2234299,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13354/1991 si C.U.I. RO 2604232, avand contul IBAN nr. RO67 CECE B312 01RO N162 7582 deschis la CEC Bank, Agentia Lipscani, Bucuresti

2. Tombola este organizata pe baza prezentului regulament oficial care este obligatoriu pentru toti participantii.

3. Participarea la tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului regulament precum si obligativitatea respectarii integrale a acestora. Prin participarea la prezenta tombola, participantii vor fi considerati a fi citit, inteles si acceptat integral prevederile prezentului regulament.

4. Regulamentul precum si detaliile despre tombola sunt disponibile oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a tombolei la cerere, la standul E205, ITC SRL.

 II. LOCUL DESFASURARII TOMBOLEI

1.Tombola se desfasoara in cadrul Targului Agriplanta-Romagrotec 2019, organizat in localitatea Fundulea din judetul Calarasi in perioada 16-19 mai 2019.

III. DURATA TOMBOLEI 1.

Tombola va fi lansata la data de 16 mai 2019 odata cu inceperea Targului Agriplanta-Romagrotec 2019 si se va desfasura pana la data de 19 mai 2019, ora 16:00 PM.

IV. DESCRIEREA TOMBOLEI SI CONDITII DE PARTICIPARE

1. Tombola se adreseaza tuturor persoanelor juridice, reprezentantilor legali ai acestora, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale precum si persoanelor fizice care in perioada desfasurarii Targului Agriplanta-Romagrotec 2019 din localitatea Fundulea, judetul Calarasi, completeaza un talon de tombola pus la dispozitie de catre personalul standului ITC SRL.

2. La prezenta campanie promotionala NU pot participa persoanele fizice angajatii ITC SRL sau rudele de gradul I, sot/sotie ale angajatilor ITC SRL care se constituie in persoane juridice, ori organizatorii targului AgriplantaRomagrotec.

 V. PREMII

1. In cadrul tombolei vor fi acordate 10 premii in valoare totala de 3 847.70 ron (TVA inclus) constand in urmatoarele:

– 4 doze de samanta de rapita pentru ulei Perla (necesare pentru 3 ha), se acorda cate o doza in fiecare zi de targ Agriplanta-Romagrotec, perioada 16-19 Mai;

– 4 doze de samanta de rapita furajera Diana (necesare pentru 2 ha), se acorda cate o doza in fiecare zi de targ Agriplanta-Romagrotec, perioada 16-19 Mai;

– 2 doze de mustar antinematodic Alex sau Cezara petru cultura verde, se acorda duminica 19 mai, premiul este extras din taloanele completate in perioada 16-19 mai;

VI. MECANISMUL TOMBOLEI SI POLITICA DE ACORDARE A PREMIILOR

1. Clientii persoane juridice participante la expozitia “Targul Agriplanta-Romagrotec 2019” ce se desfasoara in perioada 16-19 mai 2019, organizata in localitatea Fundulea din judetul Calarasi, care completeaza talonul de tombola si il depun in urna de tombola cu toate campurile completate in urna de colectare aflata la standul E205 ITC SRL vor intra automat in tragerea la sorti.

 2. Taloanele care nu au toate campurile completate corespunzator nu vor fi considerate eligibile pentru validarea castigatorului.

3. Fiecare participant la tombola, are dreptul sa completeze un singur talon de colectare date.

5. Premiul se acorda in baza unui proces verbal de predare-primire completat de catre un reprezentant al ITC SRL, cu datele personale din cartea de identitate a participantului sau a avizului de expeditie in cazul expedierii prin curierat.

VII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

          Prin participarea la tombola, participantii declara ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal iar ITC SRL declara faptul ca aplica prevederile Regulamentului 679 din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv, declara ca aceste date nu pot fi cunoscute tertelor persoane decat in situatiile prevazute de lege in mod expres.